Het project 'Weer samen naar school' zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen.

Ondersteuningsplatform

In combinatie met de Ondersteuningsteams aan de scholen functioneert in ons gebied een Ondersteuningsplatform, dat allerlei taken verricht ten behoeve van de zorg aan de scholen en het contact onderhoudt met andere voorzieningen binnen de regio “Stromenland”en binnen de gemeente.

In principe zorgen de ondersteuningsteams op school met hun multidisciplinaire aanpak en hun functie vlak bij school en ouders voor de eerste bespreking van de problematiek van kins, ouder en school. In veel gevallen zullen zij maatregelen kunnen bedenken en hulp kunnen bieden, die het probleem kan verkleinen en oplossen.

Mocht dit niet lukken, omdat het te ingewikkeld is, of omdat er expertise of geld vanuit het platform Passend Onderwijs nodig is, dan kan het O-team ook gebruik maken van de diensten van het Ondersteuningsplatform.

Het platform bestaat uit 2 mensen als basis, maar wordt omgeven door ambulante specialisten vanuit SBO, SO en deskundigen vanuit de hulpverlening en diagnostiek. Het platform heeft daarnaast binnen de gemeente een belangrijke rol als orgaan voor samenwerking en monitoring van de Beuningse Passend Onderwijs en CJG activiteiten.

Wanneer het erop lijkt dat het O-team van school met zijn eigen zorginspanningen niet voldoende hulp kan bieden aan leerling en ouders dan kan contact worden opgenomen met de medewerkers van het Ondersteuningsplatform Beuningen.

Het platform kan bieden:

  1. Consultatie en advies. De school legt een casus voor, het platform  geeft feedback en adviezen hoe met het probleem om te gaan.Een verdiepend overleg om het probleem scherper in beeld te krijgen en naar mogelijke oplossingen te zoeken.
  2. Toekenning van extra onderzoek door orthopedagogen of psychologen. Dit kan zowel een onderzoek zijn naar de capaciteiten van het kind als een nadere verkenning van persoonlijkheidsproblemen.
  3. Bij het Platform  hoort ook een orthopedagoog speciaal voor de kleuters en voor het observeren/diagnosticeren van kinderen die nog op de peuterspeelzalen zitten. Het Platform kan ook een dergelijke observatie door deze gespecialiseerde kleuter-orthopedagoog toekennen.
  4. Toekenning van Ambulante Begeleiding vanuit de SBO-school Klavervier of vanuit een SO-specialisatie , om de school te helpen een goede aanpak van het probleem te realiseren.
  5. Toekenning van trajectbegeleiding aan ouders, die de weg in het onderwijs en de jeugdhulpverlening dreigen kwijt te raken, en gebaat zijn bij goede probleemdefinitie en verwijzing.
  6. Toekenning van allerlei arrangementen voor het kind en de school. Het ZOB heeft een spilfunctie in het verlenen van, maar ook in het verwijzen naar allerlei soorten van ondersteuningen binnen en buiten het eigen verband.
  7. Het platform monitort het functioneren van de ondersteuning in ons gebied en neemt initiatieven om samenwerking en functioneren te verbeteren.
  8. Vanuit het platform wordt de WAL , de werkgroep van IB’ers van de scholen, aangestuurd en wordt contact onderhouden met specialisten en organisaties rondom het werken met kind en ouder o school
  9. Het platform is budgethouder van de middelen voor zorg en ondersteuning, die via het Regionaal Verband “Stromenland” aan de Beuningese scholen worden toegekend.

Dit team functioneert als centraal loket voor allerlei soorten vragen van inhoudelijke aard of verzoeken tot het verstrekken van extra ondersteuning.

Samenstelling
Het platform bestaat uit twee personen:

Theo van Koolwijk voorzitter
Lidy Maaskamp lid
   

Het Ondersteuningsplatform is te bereiken via:
Lidy Maaskamp of Theo van Koolwijk

Koolzaadveld 1
6641 ST Beuningen
Tel: 024-6751054
info@zorgbeuningen.nl

www.zorgbeuningen.nl

Postadres:
Koolzaadveld 1

6641 ST Beuningen

Bereikbaar op maandag en dinsdag.