Peuteropvang Beuningen

De Peuteropvang Beuningen verzorgt het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Beuningen. Ook staan wij officieel geregistreerd als voorschool bij Ministerie van Onderwijs. Wij hebben locaties in Weurt, Beuningen (3 locaties), Ewijk en Winssen.

Peuterspeelzaalwerk houdt in:

Zorgen voor een veilige speel – leeromgeving, waarin kinderen van 2 tot 4 jaar zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Onze leidsters zijn allen geschoold om de individuele ontwikkeling van de peuter goed te kunnen volgen en deze vervolgens te stimuleren daar waar nodig is.De algemene ontwikkeling wordt geprikkeld door regelmatig middels een thema de kinderen spelenderwijs te laten leren. Het doel hierbij is om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool.

Vanuit een observatie, vroegsignalering en/of peutervolgsysteem gebeurt het dat de leidsters stuiten op een (klein of groot) ontwikkelingsprobleem, zodat er vermoeden bestaat dat het kind kans loopt op achterstand in de ontwikkeling. De leerling kan dan besproken worden in het ondersteuningsteam 0-4 jaar. Er wordt een persoonlijk plan van aanpak gemaakt, wat samen met de ouder/verzorger wordt besproken. Ouders krijgen advies. Ouders kunnen een verwijzing krijgen naar bijv. logopedische dienst, consultatiebureau of huisarts.

Bij twijfel of het kind wel op 4 jarige leeftijd naar regulier onderwijs kan of bij andere problematiek, wordt er observatie aangevraagd door een orthopedagoge die hiervoor in de gemeente Beuningen is aangesteld. Tevens is het mogelijk de ouders op weg te helpen naar een goede instantie die op dat moment hulp kan bieden. M.b.t. “de juiste instantie/hulp” is het niet altijd duidelijk waar het kind het best bij is gebaat. Ook in dat geval kan het zijn dat de leidsters aan ouders vragen of het probleem binnen het ondersteuningsteam kan worden besproken. Dit team geeft, nadat men zich in de casus heeft verdiept, een advies gestoeld op de multidisciplinaire deskundigheid die in het team aanwezig is. Het ondersteuningsteam kan desgewenst adviseren, consulteren, begeleiden en verwijzen.

Kerntaak

Het belang, welbevinden en de ontwikkelingskans van het kind komt altijd op de eerste plaats. Doelstelling van het ondersteuningsteam is dat de hulpvraag van een kind zo snel mogelijk wordt beantwoord en wordt ingevuld met de juiste hulp (instantie). Preventieve zorg voorkomt zoveel als mogelijk uitval in de toekomst.

Wilt u meer informatie over de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Beuningen? Bezoek dan onze website: www.peuteropvangbeuningen.nl