Het project 'Weer samen naar school' zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen.

SBO School

In het Samenwerkingsverband Beuningen functioneert een SBO-school, School voor Speciaal Basisonderwijs , “Klavervier”.

Deze school wordt bezocht door gemiddeld 95 leerlingen met allerlei problemen rond leren en persoonsontwikkeling.

De school kent één JRK –groep (Jonge Risico-Kinderen), waar maximaal 12 kleuters onderdak vinden en uitvoerig gediagnosticeerd worden tijdens hun schoolgang. Een aantal van hen stroomt door naar de SBO-klassen, een aantal gaat ook verder op REC-scholen.Een enkeling stroomt door naar het regulier basisonderwijs.

Verder telt de school 6 groepen, van 3 t/m 8, met een gemiddelde groepsgrootte van 15 leerlingen.

De school heeft een sterke gerichtheid op zelfvertrouwen, rust en degelijk leren. De kinderen werken zowel in stamgroepen als in niveaugroepen voor taal en rekenen. Extra aandacht is er voor het lezen.

Persoonlijk kunt U ook contact opnemen met Conny van Wersch, directeur van de school, tel. 024-6772811. U kunt haar ook mailen via directie@klavervier-sbo.nl.