Het project 'Weer samen naar school' zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen.

Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband Beuningen 14.04 is drager en uitvoerder van het Weer Samen Naar School (WSNS) beleid in de regio.

Het Samenwerkingsverband heeft onder andere de volgende taken:

  1. Het onderhouden van een bestuurlijke en financiële structuur om de zorgmiddelen van de kinderen van het verband op een juiste wijze te besteden.
  2. Het in stand houden van een functie van coördinator van het verband, welke zorg draagt voor initiatieven, planning, uitvoering en evaluatie van feitelijke verbeterprojekten en zorgtrajecten in het gebied.
  3. Het in stand houden van een Zorgteam Onderwijs en een PCL, welke zorg dragen voor de verdeling van de zorgmiddelen over de verschillende mogelijke faciliteiten. Daarnaast onderhoudt het Zorgteam de samenwerking met Jeugdzorg, maatschappelijk werk, leerlingzaken en Jeugdarts in het ZAT (Zorgadviesteam).
  4. Het in stand houden van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), waar onderwijs wordt gegeven aan kinderen met leerachterstand en ontwikkelingsproblemen, maar ook specifieke functies als kleuterdiagnostiek en ambulante begeleiding worden verzorgd.
  5. Het in stand houden van een WAL, waarin alle IB-ers van de scholen gezamenlijk vormgeven aan nieuwe beleidsontwikkelingen.
  6. Het onderhouden van een netwerk van deskundigen zowel vanuit de Schooladviesdienst (Marant) als vanuit de REC’s om de kwaliteit van het zorgwerk te waarborgen en te bedden in het grotere geheel.
  7. Het actief participeren in nieuw op te richten regionale verbanden in het kader van de ontwikkeling naar Passend Onderwijs.

Gegevens van het samenwerkingsverband:

Scholen basisonderwijs 10
Speciaal Basisonderwijs 1
Leerlingen basisonderwijs 2612
Leerlingen speciaal onderwijs 100
Deelname percentage 2008 3,8%
PMPO nummer Beuningen 14.04

Deelnemende besturen:

Stichting “Oeverwal” voor katholiek, openbaar en protestant christelijk basisonderwijs in de gemeente Beuningen
Secr. Den Elt 17d
6644 EA Ewijk
11 deelnemende scholen

Stichting Montessorischool “de Triangel”
Secr. Postbus 144b
6640 AC Beuningen
1 school