Privacyreglement

Voor het privacyreglement verwijzen wij u graag naar de volgende link:

https://www.stromenland.nl/wp-content/uploads/2018/04/Handreiking-privacy-ouders.pdf#page=1