Het project 'Weer samen naar school' zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen.

PCL

Wanneer ouders of schoolmedewerkers of beiden het idee hebben dat plaatsing van het kind binnen het Speciaal Basisonderwijs meer tegemoet komt aan de behoeften van het kind, dan wordt een rapport opgesteld en voorgelegd aan de PCL (permanente commissie leerlingenzorg), welke commissie een besluit neemt over plaatsing van het kind op de SBO-school.

Dit geldt ook voor plaatsing van kinderen op de JRK-afdeling van de SBO-school.

In veel gevallen komt deze stap na onderzoek en behandeling binnen het ZOB.

De PCL is een publiekrechtelijk orgaan, dat een uitspraak moet doen over de noodzaak tot plaatsing op het SBO. Zonder een dergelijke uitspraak mag een kind niet op het SBO worden toegelaten.

De PCL kan in haar uitspraak een termijn stellen, waarbinnen de plaatsbaarheid van een kind kan worden begrenst. Zo wordt bij de jongste (JRK) kinderen vaak een plaatsing van een half jaar toegekend, waarbinnen de afdeling een uitgebreide diagnose kan stellen van de kindproblematiek en kan komen tot een goede verwijzing voor vervolgonderwijs en/of hulpverlening.

De PCL in Beuningen bestaat uit de volgende deelnemers:

Henny Engel (ZOB) voorzitter
Conny van Wersch (directie SBO)
Hans van Gent (Marant)
Rosanne Nijsse
Lidy Maaskamp (ZOB)
Theo van Koolwijk (ZOB)
Pauline Douma (IB bs. De Dromedaris)

De PCL is te bereiken via:
Henny Engel
Zorgcoördinator
p/a: Basisschool ‘t Schrijverke
Koolzaadveld 1
6641 ST Beuningen

Tel: 024-6751054
hennyengel@zorgbeuningen.nl
www.zorgbeuningen.nl

Postadres:
POSTBUS 7
6640 AA Beuningen.

Bereikbaar op maandag en dinsdag.