Het project 'Weer samen naar school' zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen.

Passend Onderwijs

Wat is “Passend Onderwijs”

Het centrale uitgangspunt bij Passend Onderwijs is maatwerk voor ieder kind. Waar heeft het kind de beste kansen; in het regulier of in het speciaal onderwijs? Of een combinatie van beide? In heel Nederland is men druk doende met het vormen van regionale netwerken die antwoord moeten gaan geven op deze vragen. Passend onderwijs voor elke zorgleerling is hierin voor alle netwerken de grote uitdaging.

Kerndoelen zijn: alle leerlingen een passende plek, zorgplicht voor de schoolbesturen, één loket voor diagnostisering en plaatsing zorgleerlingen, minder bureaucratie, geld bij de leerling, betere kwaliteit van onderwijs en zorg. Op basis van experimenten en veldinitiatieven wordt er wetgeving uitgewerkt, die in 2014 in werking zal treden.

Het Samenwerkingsverband Beuningen WSNS gaat per 1/08/2014 deel uitmaken van een nieuw Regionaal verband Passend Onderwijs, `Stromenland`. Dit geeft een verandering in de financiele stroom, maar ook een bredere verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke scholen. Zo worden aan dit verband ook de scholen van cluster 3 en 4 toegevoegd.

Gestart wordt met een decentraal model: ondersteuningsplatforms op diverse plaatsen , zoals in Beuningen. Daardoor kan er continuïteit zijn in het aanbieden van ondersteuning en kunnen bestaande netwerken optimaal worden benut.
passendonderwijsZie voor een samenvatting van beleid tot nu toe en het invoeringsplan Passend Onderwijs: www.passendonderwijs.nl.