Over Zorg Beuningen

U kunt hier informatie vinden over de ondersteuningsstructuur binnen het primair onderwijs in Beuningen en de deelnemende partijen. Ook kunt u informatie vinden over het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) en de ondersteuningsstructuur op de basisscholen in Beuningen.
Deze website is een initiatief van de samenwerkende basisscholen in Beuningen, het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) en de gemeente Beuningen.

Zorg Advies Teams Beuningen

In Beuningen zijn twee Zorg Advies Teams (ZAT) werkzaam. Eén ZAT voor kinderen van 0-4 jaar en een ZAT voor kinderen van 4-12 jaar. Beide ZAT’s bestaan uit verschillende partijen die gericht zijn op zorg rondom kinderen en gezinnen in de betreffende leeftijdscategorie. Er is een nauwe samenwerking tussen beide teams.

Voor de werkwijze van beide ZAT’s kunt u klikken op de informatie onder de button ZAT 0-4 of ZAT 4-12 jaar.

Samenwerkingsverband WSNS Beuningen en het Ondersteuningsplatform Beuningen.

In de gemeente Beuningen met de kernen Beuningen, Weurt, Ewijk en Winssen zijn de 10 basisscholen deelnemer aan het Samenwerkingsverband Beuningen.

Binnen dit samenwerkingsverband draait nu nog het project Weer Samen Naar School. Dit project zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die moeite hebben met leren en/of kinderen met gedragsproblemen.
Als blijkt dat deze extra begeleiding op de basisschool toch niet goed lukt, kunnen kinderen geplaatst worden op de school voor speciaal basisonderwijs “Klavervier”, welke deel uitmaakt van het Samenwerkingsverband.

Per 1-8-2014 gaat de samenwerking van de scholen door in een groter verband (regio Stromenland), maar houdt Beuningen een eigen kleinschalig Ondersteuningsplatform en een ondersteuningsstructuur, waarbij aan alle scholen een eigen Ondersteuningsteam (O-team) is verbonden. In dit team worden maandelijk alle kinderen besproken, die mogelijk extra hulp nodig hebben. In dit team zitten de IB van school, een schoolmaatschappelijk werker van het NIM, een sociaal verpleegkundige van de JGZ en een ambulant deskundige vanuit het SBO of SO.  Samen moeten zij garant staan voor een goede analyse van de problematiek rond het kind, ze moeten daarbij een brede kijk hebben en kunnen voor extra ondersteuning of faciliteiten terecht bij het ondersteuningsplatform. In het analyseren van de problematiek en in het bedenken van passende vormen van ondersteuning zullen de O-teams altijd de ouders als partner meenemen.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband en het project Weer Samen naar School kunt u klikken op de button WSNS.