Wanneer er sprake is van ingewikkelde problematiek bij een leerling dan kan eens per maand een dergelijk probleem worden voorgelegd aan het ZAT Beuningen. In dit team zijn alle hulpverleners en onderwijsmensen verzameld.

Medewerkers

 

Ondersteuningsplatform Beuningen Theo van Koolwijk voorzitter
  Lidy Maaskamp  
     
     
NIM (maatsch.werk) Els van Efferink  
     
BJZ Wendy Janssen
Jannah Onvlee
 
     
   
     
Leerlingzaken Gemeente Marieke Bakker  
     
GGD jeugd Marianne Pieper