Marant | Adviseurs in leren & ontwikkeling

Marant is een adviesorganisatie voor zowel het primair, voortgezet als speciaal onderwijs en op het terrein van de voorschoolse educatie. Scholen vragen Marant m.n. om ondersteuning op het gebied van inhoudelijke onderwijsontwikkeling, organisatie van het onderwijs en op deze plaats m.n. relevant op het gebied van zorg en zorgstructuren. Ook werkt Marant voor overheden, ouders en instellingen die actief zijn in de educatieve sector. Marant maakt haar ambities het beste waar als partner van opdrachtgevers in leren & ontwikkeling.

Zorg
Met name vanuit de expertises op het gebied van zorg heeft Marant binnen de school op veel plaatsen een aantal informerende, signalerende en adviserende rollen. Marant voert onderzoek uit bij leerlingen en communiceert hierover (consultatieve leerlingbesprekingen, diagnostiek). Marant begeleidt en ondersteunt desgevraagd de zorgcoördinator/ intern begeleider en het schoolteam. Marant helpt door het analyseren van problemen, het zoeken naar oplossingen, waar nodig het ontwikkelen van projecten en bij de invoering van vernieuwingen. Dit o.m. mede in haar bijdrage aan Zorg Advies Teams. Al dan niet in samenhang daarmee biedt Marant service en informatie in de vorm van onder meer voorlichting en de uitleen van onderwijsmaterialen. Ook verzorgt Marant op velerlei gebied scholing, coaching, training on-the-job en workshops.

Meer weten?
Meer informatie over Marant kunt U vinden op de website marant.nl Hierop kunt u bv. lezen over Onderwijs passend maken, psychodiagnostiek e.d.

Marant | Adviseurs in leren & ontwikkeling
Aamsestraat 84a, Elst
Postbus 198, 6660 AD Elst
T (0481) 43 93 00
F (0481) 37 49 11
post@marant.nl