Sterker sociaal werk

Bijna iedereen kan in zijn of haar dagelijks leven wel eens hulp of advies gebruiken. Dat is heel normaal. U heeft bijvoorbeeld een vraag over de opvoeding van uw kinderen, over de relatie met uw partner of u zit in een situatie waarvan u niet meer weet hoe u daar zelfstandig uit kunt komen. U kunt dan bij Sterker sociaal werk aankloppen voor gratis hulp, informatie of advies. Uw vraag is nooit raar, of niet belangrijk of ernstig genoeg. Stel hem dus gewoon aan ons, het liefst zo snel mogelijk. Wij zijn er voor je op het moment dat je het – in je eentje of met een ander – even niet redt. Wij geloven dat elk mens in zo’n situatie in staat is om uiteindelijk (weer) sterker te staan. Je kunt vastlopen om allerlei redenen. Wij helpen je weer vooruit te kijken. Zodat je jezelf – thuis, op school, op het werk of in je contacten met anderen – weer sterker voelt en beter kunt functioneren. Want daar zijn we voor.

Soorten vragen en problemen

Onze maatschappelijk werkers kunnen u helpen bij het oplossen van verschillende soorten problemen of het beantwoorden van vragen die u in uw leven tegenkomt. Dat kunnen vragen of problemen zijn over bijvoorbeeld: regelingen en formulieren, relaties, verwerking, cultuur, werk of werkloosheid, homoseksuele of lesbische gevoelens, geld, wonen, gezondheid en/of sociale contacten.

Het kan zijn dat u meerdere vragen tegelijk heeft. De maatschappelijk werker van Sterker sociaal werk heeft een beroepsgeheim en geeft dus geen informatie aan anderen, tenzij u daarvoor toestemming geeft.

Schoolmaatschappelijk werk

Op alle scholen voor basisonderwijs in de gemeente Beuningen is een ondersteuningsteam aanwezig. Minstens één keer per maand komt dit team bij elkaar. Samen met de ouders, de intern begeleider, een medewerker van JGZ en een onderwijsspecialist en een maatschappelijk werker worden problematieken van kinderen in een vroeg stadium besproken. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders en hun kinderen, leerkrachten en intern begeleiders bij het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen. Ook verwijst de schoolmaatschappelijk werker als dat nodig is naar gespecialiseerde zorg.

De schoolmaatschappelijk werker verzorgt ook trainingen voor kinderen

In samenwerking met de scholen in Beuningen wordt tweemaal per jaar een sociale vaardigheidstraining gegeven voor kinderen uit groep 7 en 8. Daarnaast is het mogelijk kinderen aan te melden voor diverse groepen. Zie voor meer informatie de website www.sterker.nl.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Problemen hebben we allemaal en ze horen ook gewoon bij het leven. Toch zijn sommige situaties te ingewikkeld om er alleen, met vrienden of familie, uit te komen. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met uw kind, in het gezin, in zijn of haar omgeving of bij opvoedingsvragen. U kunt hierover met de schoolmaatschappelijk werker praten en deze kan met u meedenken, u adviseren hoe u uw kind kunt helpen.

De schoolmaatschappelijk werker is er om naar u te luisteren, uw problemen te helpen ordenen en te zoeken naar mogelijke oplossingen. Mocht het nodig zijn dan kan er bemiddeld worden naar andere instanties of kan een doorverwijzing worden geadviseerd. In principe werken we niet met de kinderen zelf, wel kan het gebeuren dat het prettig is om kennis te maken met uw kind. We hebben de mogelijkheid een gesprek met u te hebben en zo nodig nog een vervolggesprek.

Hoe bereikt u de schoolmaatschappelijk werker?

In overleg met de leerkracht van uw kind of met de interne begeleider kunt u een aanvraag doen voor een gesprek met de maatschappelijk werker. Er kan dan zowel op school als bij het gemeentehuis of bij u thuis een afspraak worden gemaakt. Ook kunt u contact opnemen met het Sociaal Team in Beuningen. Bel dan tussen 8.30 uur en 12.30 uur naar tel: 14 024.

Aanmelden of informatie?

U belt met het centrale aanmeld- en adviespunt: tel: 088-0011333 (op werkdagen van 9 tot 17 uur). U kunt ook mailen: info@sterker.nl. We kunnen u ontvangen op het gemeentehuis van Beuningen op de van Heemstraweg 46 of een huisbezoek met u afspreken. Kijk voor meer informatie over Sterker sociaal werk op www.sterker.nl.