Logopedie

Wat doet een logopedist?

Een logopedist houdt zich bezig met communicatie. Heeft uw kind problemen op het gebied van de stem, de spraak, de taal, het mondgedrag en of het gehoor? Of heeft u vragen over het stimuleren van de spraak en taal bij uw kind? Dan kan een logopedist van de Logopedische dienst Wijchen u helpen.

Wat doet de Logopedische dienst?

Bij de Logopedische dienst Wijchen werken logopedisten aan preventie. Dit betekent dat we problemen in het leren van spraak en taal bij kinderen zo vroeg mogelijk proberen op te sporen. Om dit doel te bereiken doen wij observaties, screening, onderzoek en controles bij kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 7 jaar. Ook geven wij voorlichting en advies over het stimuleren van de spraak en taal bij kinderen. De Logopedische dienst Wijchen is werkzaam in de gemeente Wijchen en Beuningen. Aan elke peuterspeelzaal en basisschool is een logopedist verbonden.

Wat kan de logopedische dienst voor u betekenen?

Als u zich zorgen maakt over het spreken van uw kind kunt u bij ons terecht voor advies.

Heeft u kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind?

Voor advies kunt u telefonisch contact met ons opnemen en een aanvraag doen voor een logopedisch onderzoek. Na uw aanmelding komt er een logopedist bij u op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek krijgt u informatie en advies hoe u thuis de ontwikkeling kan stimuleren. Het kan ook zijn dat de logopedist adviseert een logopedische behandeling te starten. U wordt dan verwezen naar een (behandeld) logopedist in de regio. Zit uw kind op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf? Via hen kunt u ook met ons in contact komen. Op de peuterspeelzaal vindt er elk jaar een observatie in de groep plaats. Zo signaleren wij problemen in de spraak- en taalontwikkeling al vroeg.

Heeft u kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar en maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind?

Voor advies kunt u via de leerkracht een aanvraag doen voor een logopedisch onderzoek op school. De leerkracht van uw kind zal een toestemmingsformulier voor logopedisch onderzoek invullen waarna u dit kunt ondertekenen. De logopedist plant een afspraak op school. U bent als ouder niet aanwezig bij het onderzoek. U krijgt na afloop informatie over de bevindingen. Daarnaast doet de logopedist op school screening en controles. Op 5 jarige leeftijd worden alle kinderen (na toestemming van de ouder) gezien voor een logopedische screening. Dit is een 20-25 minuten durend gesprek, waar wij met korte opdrachten kijken of er logopedische problemen zijn. Als het nodig is zal de logopedist verder onderzoek doen. Wij nemen dan testen af om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling. Als er bijzonderheden worden opgemerkt tijdens de screening of het onderzoek, kunnen wij de ontwikkeling volgen door middel van een controle. Ook nodigen wij ouders soms uit voor een adviesgesprek. In dit gesprek krijgt u tips en advies hoe u thuis de ontwikkeling kan stimuleren. Het kan ook zijn dat de logopedist adviseert een logopedische behandeling te starten. U wordt dan verwezen naar een (behandeld) logopedist in de regio.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor vragen, advies, voorlichting of aanmelding voor een logopedisch onderzoek kunt u tijdens schoolweken contact opnemen via telefoonnummer 024 – 751 73 25 of per e-mail logopedischedienst@drutenwijchen.nl