Wanneer er sprake is van ingewikkelde problematiek bij een leerling dan kan eens per maand een dergelijk probleem worden voorgelegd aan het ZAT Beuningen. In dit team zijn alle hulpverleners en onderwijsmensen verzameld.

Klachtenregeling

Volgt…