Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden door een van de medewerkers van het Centrum Passend Onderwijs. U hebt gesprekken gehad met deze persoon en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld. Stapsgewijs:

1. U bespreekt het probleem met de medewerker. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet uit.
2. De coördinator van platform “Tussen de rivieren” wordt geïnformeerd. Zijn naam is René Smits. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-22600758 of via e-mail: r.smits@stromenland.nl
3. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de klachtenregeling.
4. U dient een klacht in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het samenwerkingsverband Stromenland. Contactpersoon: mevrouw C. Brouwers, telefoonnummer: 024-3790431. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.

Alle informatie hierover is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl