Het Zorg Advies Team (ZAT) is een team van hulpverleners dat gespecialiseerd is in hulp bij problemen met kinderen en het gezin waar zij deel van uitmaken. Het team geeft zelf geen hulp, maar adviseert bij problemen.

Contact ZAT 0 tot 4 jaar

Het Zorg Advies Team 0 tot 4 jaar is te bereiken via:

Anneke Bos
sociaal verpleegkundige JGZ
Coördinator

Postadres:
GGD afd. JGZ 0-4 jaar,
Leigraaf 4,
6641 DH Beuningen

Telefoon: 06 – 11 03 08 58
Email: info@ggdgelderlandzuid.nl

Vergaderlocatie
Gebouw “Onderweg”

Koolzaadveld1
6641 ST Beuningen

Werkdagen: maandag t/m donderdagochtend