Centrum Jeugd en Gezin

In Beuningen heeft de gemeente besloten om het Centrum voor Jeugd en Gezin zoveel mogelijk haar taken te laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de omgeving, waar het kind dagactiviteiten en onderwijs geniet.

Immers daar wordt al de hele dag met de kinderen gewerkt door professionele krachten, die dichtbij het kind en de omgeving staan en goed zicht kunnen hebben op de ontwikkeling van het kind en problemen, die zich daarbij kunnen voordoen.

Zo wordt het ondersteuningsteam 0-4 jaar beschouwd als belangrijk bespreekforum voor kinderen met ontwikkelingsproblemen in de jonge fase (0-4). Daarnaast wordt het bespreken van de kinderen en jongeren in de ondersteuningsteams op de basisschool (4-12) met deelnemers van zowel onderwijs als zorg beschouwd als een belangrijke inzet van het CJG-werk voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Een zelfde functie wordt vervuld door het samenwerkingsverband VO op diverse scholen in de omgeving.

Behalve de hierboven beschreven rol van het CJG in de hierboven geschetste overlegvelden, heeft het CJG in Beuningen ook nog een eigen praktische invulling in de vorm van opvoedspreekuur, cursussen, behandeling van thema’s, informatie e.d.