Bureau Jeugdzorg Gelderland

Bureau Jeugdzorg is een hulpverlenende instantie voor kinderen, jongeren, ouders en verwijzers. Kinderen, jongeren of ouders kunnen daarvoor uit eigen beweging contact opnemen, bellen, binnenlopen of een afspraak maken om eens te praten. Ook buren, familie, leerkrachten en artsen kunnen onze hulp inroepen als zij problemen met een jeugdige opmerken. Doel is problemen te verhelpen en erger te voorkomen. Daarnaast adviseert Bureau Jeugdzorg andere (hulpverlenende) instanties.

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort tot alle jeugdzorg in Gelderland.
Bureau Jeugdzorg is er voor je als je op vrijwillige basis hulp wilt krijgen. Maar we zijn er ook voor jongeren die beschermd moeten worden, omdat zij niet veilig kunnen opgroeien.

Vrijwillige jeugdhulpverlening, Spoedeisende zorg, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling en de Kindertelefoon maken deel uit van Bureau Jeugdzorg.

Bel met 024-3287400 of kijk op www.bjzgelderland.nl voor een vestiging bij jou in de buurt.